พาไปสำรวจการเดินทางของภาพยนตร์นอกกระแส และพื้นที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโคราช ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่จากเมืองย่าโม

“โคราชไม่ได้สิ้นแล้งความครีเอทีฟ แต่ถ้าจะให้เอกชนร่วมมือกันอย่างเดียวคงยากไปนิดนึง คงจะดีกว่านี้ถ้าภาครัฐเข้ามาร่วมด้วย แต่มีหลายงานที่ร่วมกันแล้วไม่เวิร์ก และหลายงานที่เอกชนมีปากมีเสียงน้อยเหลือเกิน”

แง่มุมนึงที่แฝงไว้ด้วยข้อคิดจาก โจ้ ชลัท ผู้ก่อตั้ง #Homeflick กลุ่มฉายหนังอิสระโคราช และ เอก วีระยุทธ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล

คณะวิชาต่างๆ

คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ลิงค์ภายใน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
เยี่ยมชม มว.
หลักสูตรการศึกษา
International Program
โครงการ VU WIL
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสืบค้นหนังสือ
สมาคมศิษย์เก่าฯ
วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ร่วมงานกับเรา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ศูนย์สำนัก

สำนักบริการการศึกษา
สำนักอธิการบดี
สำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัย
สำนักบรรณสารและสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

FB ของคณะและหน่วยงาน

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์