คณะนิเทศศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ดิจิทัล

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะนิเทศศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ดิจิทัล โดยนางสาวอาภัสรา พิขุนทด และ นางสาวอาภาพร บรรจง เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นกำลังให้เพื่อนๆ ด้วยนะคะ

กิจกรรมพูดคุยหลังหนังจบ แลกเปลี่ยนความคิด การตีความ

“เมื่อทางเลือก ไม่มีสำหรับ(บ้าน)เรา…” กิจกรรมพูดคุยหลังหนังจบ แลกเปลี่ยนความคิด การตีความภาพยนตร์เรื่อง where we belong ตามแบบฉบับชาวนิเทศฯวงษ์ฯ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พานักศึกษาชั้นปีที่1 ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พานักศึกษาชั้นปีที่1 ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (NBT Khonkaen) : 4/06/62

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ” (รับจำนวน 50 ท่าน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 1205

คณะวิชาต่างๆ

คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ลิงค์ภายใน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
เยี่ยมชม มว.
หลักสูตรการศึกษา
International Program
โครงการ VU WIL
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสืบค้นหนังสือ
สมาคมศิษย์เก่าฯ
วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ร่วมงานกับเรา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ศูนย์สำนัก

สำนักบริการการศึกษา
สำนักอธิการบดี
สำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัย
สำนักบรรณสารและสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

FB ของคณะและหน่วยงาน

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์