กิจกรรมพูดคุยหลังหนังจบ แลกเปลี่ยนความคิด การตีความ

“เมื่อทางเลือก ไม่มีสำหรับ(บ้าน)เรา…” กิจกรรมพูดคุยหลังหนังจบ แลกเปลี่ยนความคิด การตีความภาพยนตร์เรื่อง where we belong ตามแบบฉบับชาวนิเทศฯวงษ์ฯ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พานักศึกษาชั้นปีที่1 ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พานักศึกษาชั้นปีที่1 ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (NBT Khonkaen) : 4/06/62

วันนี้คณะนิเทศศาสตร์ได้รับเกียรติจากอาจารย์โบ อาจารย์น้องใหม่ไฟแรงเฟ่อร์มาบรรยายการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้แก่อาจารย์ในคณะ

วันนี้คณะนิเทศศาสตร์ได้รับเกียรติจากอาจารย์โบ อาจารย์น้องใหม่ไฟแรงเฟ่อร์มาบรรยายการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้แก่อาจารย์ในคณะ

คณะวิชาต่างๆ

คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ลิงค์ภายใน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
เยี่ยมชม มว.
หลักสูตรการศึกษา
International Program
โครงการ VU WIL
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสืบค้นหนังสือ
สมาคมศิษย์เก่าฯ
วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ร่วมงานกับเรา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ศูนย์สำนัก

สำนักบริการการศึกษา
สำนักอธิการบดี
สำนักพัฒนานักศึกษา
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัย
สำนักบรรณสารและสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

FB ของคณะและหน่วยงาน

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์